X-CONTACT

De indre værdier tæller …

Som specialist for stikanordninger er MENNEKES i hele verden kendt for at sætte standarder. I de seneste år har vi i høj grad beskæftiget os med de aktuelle krav inden for elektromobilitet og automotive. Det i den forbindelse udviklede knowhow kunne vi udnytte til at udvikle en helt ny løsning til kontakthylstre til industrielle stikanordninger: X-CONTACT!


Mere kontakt …

Ved stikanordninger er kontakthylstre afgørende for kontaktforbindelsens kvalitet. Herved gælder det om at opnå både en sikker kontaktforbindelse og en nem håndtering. Dette lykkedes os med X-CONTACT på en helt ny måde.

Gennem en helt ny produktionsmåde fjedrer X-CONTACThylsteret udelukkende på grund af dets materialeegenskaber, uden at der kræves yderligere fjederelementer. Alene gennem formgivningen muliggør X-CONTACT-hylsteret en særdeles sikker kontaktforbindelse. Og ikke kun det.

… mindre kraftanstrengelse!

X-CONTACTs særlige design sørger samtidig for en tydelig reduktion af isætnings- og udtrækningskræfterne med op til 50 %! En fordel der især letter arbejdsforløbet og forbedrer sikkerheden. MENNEKES sørger med X-CONTACT altså for en sikker kontaktforbindelse og en nem håndtering på et helt nyt, højt niveau.

Men hvordan opnår X-CONTACT denne dobbelte optimering selv ved strømstyrker på 63 A eller 125 A? Allerede hvis man kigger ind i et X-CONTACT-hylster kan man se det intelligente funktionsprincip: De x-formede slidser og riller inde i hylsteret udgør ved brugen fire konkrete fordelagtige dimensioner: innovativ, nem, pålidelig og sikker. Vi kalder det X-princippet!


X-princippet

Innovativ

Gennem de slidsede hylstre med de fjedrende materialeegenskaber byder X-CONTACT på den nemmeste
mekaniske løsning: Kontakthylsterets fjedrende åbning trykkes bare op af stikkets tap, hvorved der kræves op til 50 % mindre kraftanstrengelse ved isætning og udtrækning.

X-CONTACT – intelligent innovativt!

Nem

Brugen af X-CONTACT gør arbejdsforløb nemmere. Således kan stikanordningerne også ved en strømstyrke på 125 A nemt betjenes af én person, mens der ved de gængse kontakthylstre ofte var brug for to personer for at adskille stikforbindelsen.

X-CONTACT – bare genial!

Pålidelig

Selv hvis stikket hyppigt sættes i og trækkes ud under belastning viser det ikke tegn på slitage, og også ved grov håndtering forbliver materialet vedvarende uden tegn på udmattelse. Snavs og overfladekorrosion fjernes ved isætning og udtrækning automatisk pga. de nye hylstres beskaffenhed.

X-CONTACT – vedvarende løsning!

Sikker

Ved at lette isætning og udtrækning opnås også en større sikkerhed ved håndteringen. Rillerne på indersiden af hysteret sørger sammen med kontakthylstrenes fjedrende materiale for en sikker kontaktforbindelse.

X-CONTACT – dobbelt sikkert!


Praksistjek 01:

Nem og praktisk håndtering

Netop ved strømstyrker på 125 A eller 63 A er der brug for store kræfter for at sætte en gængs stikanordning ind og trække den ud igen. Stikanordningerne er ofte så tunggående, at der er brug for to personer, til at adskille forbindelsen. Dette forstyrrer ikke kun arbejdsforløbet, men udgør også en potentiel farekilde.

Især under industrielle anvendelsesbetingelser skal stikanordninger være stabile, men samtidig også bidrage til at gøre alle forløb nemmere og således sørge for, at de er både praktiske og sikre.

Til disse krav er X-CONTACT den perfekte løsning! De slidsede X-CONTACT-hylstre optager stiktappene meget nemt, uden at man skal arbejde mod en for stærk modstand. De nødvendige stik- og trækkræfter reduceres med op til 50 % i forhold til gængse kontakthylstre.

Samtidig er X-CONTACT-hylsterets konstruktive enkelthed meget stabilt og tåler således også en hård håndtering. Dermed er det nemt at arbejde med X-CONTACT og man behøver ikke gøre sig tanker om en sikker, pålidelig kontaktforbindelse. Og det på lang sigt, fordi fordelene af X-CONTACT er  vedvarende, fordi hylstrene ikke underlagt slitage.

Mindre kraftanstrengelse.

Den innovative produktionsmåde og det anvendte materiale sørger for hylsterets elasticitet. Derfor kræves der op til 50 % mindre isætnings- og udtrækskraft for at etablere eller løsne forbindelsen. Dette klares af én person – også ved en strømstyrke på 125 A!

Slidser.

Ser man oppefra ind i hylsteret kan man se åbningen, som takket være slidserne kan åbnes ved hjælp af stikkets tap. En effekt, som først er blevet muligt med den af MENNEKES udviklede produktionsmåde.

Fjedrende materiale.

Med stikkets tap åbnes den fjedrende hylsteråbning, når stikket sættes ind.


Praksistjek 02:

Kontaktstærkt og med lang levetid

Gængse stikanordninger til strømstyrker på 63 A eller 125 A var altid en kompromis mellem betjeningskomfort og kontaktkvalitet. Man fik kun større betjeningskomfort, hvis man gav afkald på kontaktkvaliteten og omvendt. Dette dilemma synes hidtil at være uundgåeligt på grund af de fysiske forhold. Gennem de høje krav inden for automobilområdet mht. temperaturbestandighed og at det skal være nemt at isætte stikket, har vi opnået en større kontaktkvalitet og gør nu vores automotiveudvikling tilgængelig for industrielle anvendelser. Det, som allerede er etableret inden for E-Mobility-branchen, anvender vi nu også på vores stikanordninger til industrien. Ved siden af den høje produktionskvalitet, som muliggøres af det fjedrende materiale findes der endnu en yderligere vigtig formfaktor: Indersiden af de slidsede X-CONTACT-hylstre er forsynet med riller på tværs af isætningsretningen. Det fjedrende mateiale forbinder sig med disse indvendige riller til en yderst fleksibel kontaktforbindelse. Selv ved grov håndtering – som i praksis mere er reglen end undtagelsen – sørger sammenspillet af slidser, fjedrende materiale og riller for sikker kontakt i alle situationer. En let vinkel, som praktisk altid opstår når stik og kobling føres sammen, kan takket være X-CONTACT-konstruktionen ikke ødelægge noget inde i hylstrene. Desuden opstår ved sammenspillet af fjedrende materiale og rillet indervæg altid hele rækker af kontaktpunkter. Endda isætning og udtrækning under belastning medfører ikke noget kvalitetstab på stikanordninger med X-CONTACT.

Riller på indersiden af hylstrene.

De supplerer det fjedrende materiale optimalt, så der samtidig kan realiseres mere kontakt og mindre kraftanstrengelse. Og det vedvarende – selv ved udtrækning under belastning.

Ved nærmere eftersyn.

Udefra kan man med et kig ind i koblingen eller stikkontakten se, om der er monteret X-CONTACThylstre.

Riller og slidser.

Rillerne på hylsterets inderside sørger desuden for en optimal kontaktforbindelse, fordi der selv ved skrå isætningsvinkler altid opstår hele rækker af kontaktpunkter.


Praksistjek 03:

pålidelig også under de hårdeste betingelser

Innovativ, nem, pålidelig og sikker – das X-princippet er ikke et løfte, men et faktum. Men det bliver endnu bedre, for X-CONTACThylstre trodser pga. deres simpelthen geniale funktionsprincip selv de hårdeste betingelser.

Sammenspillet af fjedring og riller garanterer nemlig ikke kun en sikker kontaktforbindelse, men har også den praktiske sidegevinst, at alle typer af vedhæftninger fjernes ved isætning og udtrækning. Også overfladekorrosioner skrabes simpelthen af via X-CONTACThylstrenes fjedervirkning.

Til særlig korrosive omgivelser – f.eks. med kemisk irriterende stoffer som ammoniak – fås kontakthylstrene med alle deres fordele også i forniklet udførelse.

Snavs.

Alle aflejringer på stikkets tap fjernes med kontakthylsterets riller fra tappen. Dette garanterer en vedvarende fejlfri anvendelse selv under hårdeste betingelser.

Fornikling.

Stikanordninger med forniklede kontakthylstre garanterer højeste modstandsdygtighed i aggressive omgivelser. De trodser høj luftfugtighed, salt- eller syreholdig luft samt aggressive gasser og dampe.

Modstandsdygtig.

Rillernes rengøringsevne garanterer en høj driftssikkerhed med lav opvarmning af selve kontakterne ved høj strømbelastning og kraftig snavs.


Med X-CONTACT sætter vi en ny standard for alle industrielle stikanordninger. Vi etablerer denne nye teknologiske basis derfor i hele vores produktsortiment. For alle MENNEKES stikanordninger til strømstyrker på 63 A og 125 A gælder fremover: X-CONTACT inside! Det betyder for dig, at du ved alle anvendelser kan profitere af X-CONTACT-fordelene. I detaljer gælder det altså for alle varianter inden for følgende produktgrupper:

Koblinger

Vægstikdåse

Påmonteringsdåse


Anvendelseseksempler

AMAXX® stikdåse-kombinationer med 63 A påmonteringsdåser

Mobile fordelere med 63 A og 125 A påmonteringsdåser


Anvendelseseksempler for det nordamerikanske marked

Koblinger og påmonteringsdåser i 60 A og 100 A

AMAXX® stikdåse-kombinationer med 60 A påmonteringsdåser